Tablets

BRAND NAME COMPOSITION PACK
100 PERCEE TAB Vitamin C & Zinc Chewable Tab 15×10
BAATIK OZ (Tab) Ofloxacin 200mg+Ornidazole 500mg Tab 10×10
DICETAZONE (Tab) Diclofenac Potassium 50mg+ Paracetamol 325mg+ Chlorzoxazone 250mg Tab 10×10
DIPARATIO (Tab) Paracetamol 325mg+Diclofenac Potassium 50mg+Serratiopeptidase 10mg Tab 10×10
DRONAMIC (Tab) Mefenamic Acid 250mg+Drotaverine 80mg Tab 10×10
DRUGACE-P (Tab) Aceclofenac 100mg+Paracetamol 325mg Tab 10×10
DRUGACE-S (Tab) Aceclofenac 100mg+Paracetamol 325mg+Serratiopeptidase 15mg Tab 10×10
DRUGACE- C (Tab) Aceclofenac 100mg+Paracetamol 325mg+Chlorzoxazone 250mg Tab 10×10
DRUGCLAV-375 (Tab) Amoxycillin 250mg, Potassium Clavulanate 125mg Tab 10×6
DRUGCLAV-625 (Tab) Amoxycillin 500mg, Potassium Clavulanate 125mg 10×6
DRUGMOL (Tab) Paracetamol 650mg Tab 10×10
DRUGNIM-P (Tab) Nimesulide 100mg+Paracetamol 325mg Tab 10×10
EDIFIX (Tab) Cefixime 100mg Tab 10×10
EDIFIX LB (Tab) Cefixime 200mg + Lactic Acid BacillusĀ  Tab 10×10
EDIFIX-O (Tab) Cefixime 200mg+Ofloxacin 200mg Tab 10×10
IMARAT (Tab) Diacerein 50mg+Glucosamine 750mg+Methylsulfonylmethane 250mg Tab 10×10
LEVIN (Tab) Levocetrizine 5mg Tab 10×10
LIZZI (Tab) Azithromycin 250mg Tab 10×6
LIZZI Tab) Azithromycin 500mg Tab 10×3
LEVOMONTE (Tab) Levocetirizine 5mg+Montelukast 10mg Tab 10×10
MEDIONDAN (Tab) Ondansetron 4mg Tab 10×10
MEDTOP (Tab) Pantoprazole 40mg Tab 10×10
MOTOCOXIB-90 (Tab) Etoricoxib 90mg 10×10
MYDOXI 200 (Tab) Cefpodoxime Proxetil 200mg Tab 10×10
NUZACORT (Tab) Deflazacort 6mg Tab 10×10
OXAZOLE (Tab) Ofloxacin 200mg Tab 10×10
RABEGROO (Tab) Rabeprazole 20mg Tab 10×10
SHRECAL- P (Tab) Calcium Co3 1250mg equivalent to 500mg + Vit. D3 400mg Tab 10×10
SHRECAL- ZMĀ (Tab) Calcium Citrate 1000mg + Vit. D3 50IU+Magnesium 240mg Tab 10×10
THRIFTY (Tab) Aceclofenac 100mg+Thiocolchicoside 4mg Tab 10×10